adaur.ee
Omavoliline ehitamine Lahemaa rahvuspargis tõi kaasa trahvi
Keskkonnainspektsioon määras 10020 krooni suuruse rahatrahvi Tallinnas asuvale osaühingule, kes püstitas omavoliliselt Lahemaa rahvuspargi territooriumil olevale kaitsealusele Tiirukivile filmivõte…