adaur.ee
Nordecon: 2018. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata poolaastaaruanne
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne EUR ‘000 30.06.2018 31.12.2017 VARA Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 7 985 8 915 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 46 …