adaur.ee
Nasdaq Tallinn: Täiendavate võlakirjade noteerimisest Balti võlakirjade nimekirjas
Vastavalt Nasdaq Tallinna börsi juhatuse 15. mai 2019. a otsusele noteeritakse ja võetakse Northern Horizon Capital AS’i valitsetava fondi Baltic Horizon Fund’i täiendavalt emiteeritud 10 000…