adaur.ee
Muutused Tallinna elanike paiknemises viimase kolme rahvaloenduse andmetel
Tallinna rahvastiku ruumilises paiknemises on 1989., 2000. ja 2011. aasta rahvaloenduse andmetele tuginedes toimunud suured muutused – üle kogu Eesti on toimunud rahvastiku koondumine Tallinnasse n…