adaur.ee
Merko Ehitus: Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
8. mail 2019. aastal peetud ASi Merko Ehitus aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas: 1. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja ülevaate andmine aasta majandustulemustest ning perspek…