adaur.ee
Majanduskliima on Eestis rahuldav, 6 kuu väljavaated mõõdukalt positiivsed
Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) ekspertide-analüütikute hinnangul on majanduskliima Eestis rahuldav (4,9 punkti skaalal 1-9). Majanduse praegusele üldolukorrale antud hinnang (4,3 punkti) on kül…