adaur.ee
Kohus jättis täies ulatuses rahuldamata AS-i Riigi Kinnisvara hagi AS Tallinna Vesi vastu
25.02.2013.a jättis Harju Maakohus täies ulatuses rahuldamata AS-i Riigi Kinnisvara hagi AS-i Tallinna Vesi vastu. RKAS on 100% riigi omandis olev äriühing, mis vaidlustas Ettevõtte erastamise alus…