adaur.ee
Kohtulahend: Sisendkäibemaksu maha arvamine vs äriühingu poolt eluruumi soetamine
Asjaolude järgi ostis äriühing korteriomandi, mis paiknes elamu otstarbega hoones ning eriomandi esemeks oli eluruum. Äriühing soovis korteriomandi soetamisel tasutud käibemaksu ning korteriomandi …