adaur.ee
Kohtulahend: Kaasomandi lõpetamine (tsiviilasi 2-17-9749)
ohus selgitas selles asjas kaasomandi lõpetamise põhimõtteid. Kui kaasomandi lõpetamine ei ole kokkuleppel välistatud, siis on seadusest tulenevalt kaasomanikul igal ajal õigus nõuda kaasomandi lõp…