adaur.ee
Käsiraamat “Planeerimisseadus ja selle rakendamine” selgitab lahti uut seaduseregulatsiooni
Alates 2015. aastast kehtib uus planeerimisseadus. Tegemist on mahuka ja kompleksse seadusega, mille rakendamine nõuab täiendavaid juhendeid ja abimaterjale. Sel eesmärgil on autor Martina Proosa k…