adaur.ee
Käsiraamat “Pärimine” annab ülevaate pärimisõigusega seonduvatest õigussätetest
Käsiraamat „Pärimine. Pärandaja, testament ja pärijad ehk mis saab peale surma?“ on suunatud kõikidele, kel on soov enda vara kasutamise ja kasutajate üle otsustamiseks ajal, mil maine teekond on o…