adaur.ee
Eluruumi üürilepingu sõlmimisel tuleb arvestada seadusest tulenevate kohustuslike tingimustega
Kinnisvara ostmise asemel on täna saamas kasvavaks trendiks eluaseme üürimine. Samas ei ole paljud üürileandjad ja üürnikud päris teadlikud oma õigustest ja kohustustest, mis eluruumi üürile andmis…