adaur.ee
EfTEN Real Estate Fund III: Aktsia puhasväärtus seisuga 30.04.2019
EfTEN Real Estate Fund III AS üldkoosolek otsustas 2019. aasta aprillis jaotada dividende summas 3 061 tuhat eurot. Dividendide jaotamisega kaasnes tulumaksukulu summas 140 tuhat eurot. EfTEN Real …