adaur.ee
EfTEN: Juhtimiskohustusi täitva isikuga lähedalt seotud isiku tehing
EfTEN Real Estate Fund III AS annab teada, et 02.05.2018 saatis fondivalitseja nõukogu liige Jaan Pillesaar teate, mille kohaselt temaga seotud juriidiline isik AS Helmes andis jagunemisega seoses …