adaur.ee
Eesti suuremad linnad said rahvastikuprognoosi aastani 2040
Statistikaamet koostas Eesti 14 suuremale linnale, mille rahvaarv on praegu üle 10 000 elaniku, rahvastikuprognoosi aastani 2040. Üldjoontes toimub seniste rahvastikusuundumuste jätkumisel järgmise…