adaur.ee
Eesti Pank: Ka teises kvartalis valitses suur nõudlus töökäte järele
Olukord tööturul püsis teises kvartalis hea Ettevõtete hõiveootused paranesid ja tööjõupuudust tunnetati teravamalt Töötuse määr kasvas 7%ni Tööjõu tootlikkuse kasv kiirenes Tööjõu-uuringu järgi ka…