adaur.ee
Baltic Horizon Fund: Teade osakuomanike korralise üldkoosoleku tulemuste kohta
11. juunil 2019 toimus Tallinnas, Eestis Baltic Horizon Fondi osakuomanike korralise üldkoosoleku korduskoosolek. Korduskoosolek kutsuti kokku, sest algsel üldkoosolekul 21. mail 2019 ei tulnud kok…