adaur.ee
Baltic Horizon Fund: 2018.a majandusaasta aruanne
Baltic Horizon Fondi fondivalitseja, Northern Horizon Capital AS-i, aktsionäride üldkoosolek kinnitas fondivalitseja auditeeritud 2018.a majandusaasta aruande. Majandusaasta aruanne koos sõltumatut…