adaur.ee
Baltic Horizon Fond täiendavate osakute avaliku pakkumise teade
Northern Horizon Capital AS (Fondivalitseja) kui Baltic Horizon Fond (Fond) fondivalitseja korraldab kuni 37,131,000 uue osaku täiendava avaliku pakkumise. Fondi uute osakute arv võib suureneda vee…