adaur.ee
Baltic Horizon Fond osakuomanike üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Northern Horizon Capital AS kutsub Baltic Horizon Fondi (edaspidi: Fond) osakuomanikke Fondi osakuomanike üldkoosolekule (Üldkoosolek), mis toimub 15. mail 2018 algusega kell 15:00 (Kesk-Euroopa su…