adaur.ee
AS Merko Ehitus aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
ASi MERKO EHITUS, registrikood 11520257, asukoht Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314, juhatus kutsub ASi MERKO EHITUS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku kolmapäeval, 29. aprillil 2015.a. kell 1…