adaur.ee
Arco Investeeringute AS sõlmis Compakt Capital OÜ-ga kompromissi
Arco Investeeringute AS esitas 17.12.2013 Compakt Capital OÜ vastu kohtusse hagi, millega nõudis osapoolte vahelise lepingu alusel 127 824 euro väljamõistmist Compakt Capital OÜ-lt (vt Arco Vara AS…