adaur.ee
Ägedate naabruskondade loomiseks on vaja leida tasakaal era- ja avalike huvide vahel
Töötoa „Ägedad naabruskonnad“ tulemusel selgus, et meeldiva avaliku ruumi loomiseks tuleb jõuda nende inimesteni, kes praegu eelistavad olla linnaruumist eemal. Juba olemasolevatele jalakäijatele j…