adaur.ee
2. detsembril toimub Supilinna planeeringu avalik arutelu
Tartu linnavolikogu võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule teemaplaneeringu “Supilinna linnaosa miljööväärtusega hoonestusala kaitse- ja kasutamistingimuste ning linnaosa maa- ja veea…