ad.co.il
דירה להשכרה ברעננה 4.5 חדרים שדרות בגין 5 - ad
דירה מאוד גדולה, עורפית (פונה לשדרה שקטה ויפה). הגעה לבי"ס ע"י חציה של גשר בלבד. משופצת מהיסוד. בדירה יש מרפסת שמש, מרפסת שירות, יחידת הורים ענקית וחדר ארונות. פינוי בסוף אוגוסט. לטווח ארוך!