accelerista.com
Põllutöömasinad sõidavad liine maha – Accelerista
Põllutöömasinad on tänavu rohkem kui paarisajal korral liine maha sõitnud. Elektrilevi kutsub juhte üles tähelepanelikkusele