academyofhappiness.nl
Het Bataafse experiment
Het moderne Nederlandse politieke bestel zou zonder de Bataafse Revolutie van 1795 ondenkbaar zijn. Deze revolutie maakte ons land voor het eerst tot een eenheidsstaat en gaf het een democratisch g…