academyofhappiness.nl
Feitenkennis
De stressverminderende gewoonte om alleen meningen te steunen waarvan je sterke feiten hebt. Als je eenvoudig vragen stelt over wereldzaken – waarom neemt de wereldbevolking toe; hoeveel jon…