abraham.sk
Susedská burza - zmena termínu udalosti - Obec Abrahám
Termín konania susedskej burzy sa prekladá z 9.11.2019 na 16.11.2019.