aanpakjeugdwerkloosheid.nl
Evaluatie Pilot scholingsvoucher: meer succes met meer begeleiding
Zorg dat jongeren klaar zijn om te matchen op werk; Sluit in de begeleiding aan bij de belevingswereld van jongeren; Beleg de uitvoering bij een jobhunter of jongerencoach en geef hem de ruimte om maatwerk te kunnen leveren; Werk in co-creatie en vertrouwen samen met uitzendbureaus; Zorg dat er warme contacten zijn, dat uitzendbureaus echt gemotiveerd zijn om met deze doelgroep aan de slag te gaan en dat het project door de organisatie heen gedragen wordt; Zorg voor bestuurlijk commitment. Dit zijn de lessen die de Pilot scholingsvoucher heeft opgeleverd.