aanpakjeugdwerkloosheid.nl
Samen met het onderwijs
Studenten horen op school te leren hoe zij hun loopbaan kunnen ontwikkelen zodat zij nu en in de toekomst goed geïnformeerd keuzes voor studie en werk kunnen maken.