aanpakjeugdwerkloosheid.nl
Samen met de steden: de City Deal
Onder de noemer City Deal Aanpak Jeugdwerkloosheid creëren 20 vmbo-scholen, 15 mbo-scholen, 5 hogescholen, 3 universiteiten, gemeenten, UWV en werkgevers in 12 steden op initiatief van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid kansen voor jongeren met een migrantenachtergrond uit achterstandsbuurten. Met vernieuwende oplossingen helpen we de jongeren bij hun oriëntatie op opleiding en beroep in het onderwijs, bij het matchen op werk en bij het overbruggen van (stage)discriminatie en negatieve beeldvorming. We onderzoeken wat werkt en bij succes rollen we de aanpak uit, zodat ook jongeren uit andere steden een betere kans maken op werk.