uygurhaber.com
Uygur Türkçesi ve Alfabe | | Uygur Haber
Uygur Türkçesinin oluşumu Bugünkü Uygur Türkçesi, Göktürk, Eski Uygur, Karahanlı ve Çağatay Türkçesinden gelişmiştir. Yeni Uygur Türkçesi, 15. yüzyılın başlarından 20. yüzyılın başlarına kadar devam eden Çağatay Türkçesinin modern devamı niteliğindedir. Müşterek Orta Asya Türkçesi olan Çağatay Türkçesi, 1930'lu yıllara kadar Uygur Türkleri tarafından yazı dili olarak kullanılmıştır ve daha sonra merkezî ağız grubu içinde yer alan Ürümçi ve ili ağzı yazı dili hâline gelmiştir. Doğu Türkistan Uygur ağızları üç gruba ayrılır. 1. Merkezî ağız grubu (Ürümçi, Kumul, Turpan, İli, Kaşgar-Atuş, Tarım ağızları). 2. Hoten ağız grubu (Guma, Karikaş, Elçi, Lop, Keriye ağızları): Hoten ağzı, Doğu Türkistan'ın güneybatısında yer alan Hoten'e bağlı bölgelerde konuşulur. 3. Lopnor ağız grubu (Döŋkotan, Kara ve Miren ağzı): Lopnor ağzı, arkaik özellikler taşımakta ve özellikle dudak uyumu bakımından bugünkü Kırgız Türkçesiyle benzerlik göstermektedir. Uygur Türkçesi Alfabeleri Uygurlar, Eski Uygurca
admin