uygurhaber.com
XIX. YÜZYIL UYGUR EDEBİYATI | | Uygur Haber
Uygur Türklerinin XIX. yüzyıla kadar meydana getirdiği edebî eserler, müşterek Orta Asya edebî dilinin mahsulleridir. Köktürk, Uygur, Karahanlı ve Altın Orda dönemine ait edebî eserler, Uygur edebiyat
admin