uygurhaber.com
Uygurlar ve Doğu Türkistan | | Uygur Haber
Tarihî kökene sahip Türk halklarından biri de Uygurlardır. Türkçe kaynaklarda Uygur adı ilk defa Bilge Kağan yazıtında, Uygur ilteberi'nin adında geçmektedir. Çin kaynaklarında ise Hui-hu, Hui-ho
admin