uygurhaber.com
Görsel Teyitleri | Uygur Haber
Çin yönetiminin karartma politikalarıyla bölge dışına bilgi akışının tamamen engellenmesi nedeniyle yaşanan o kadar geniş kapsamlı zulmü dünya kamuoyuna duyurmak ve gözler önüne sermek için yeterli derecede görsel kaynağımız bulunmamaktadır.
Hür Uygur