80sgeek.be
Kunnen we onze kinderen smaak in muziek doorgeven? - 80sGeek
Ben ik een goede ouder als ik mijn kinderen mijn muziek opdring? Ben ik een slechte ouder als ik dat als het bijbrengen van goede smaak beschouw?