80s.it
Listino prezzi Gelati Eldorado, 1982 - the 8Os database
Listino prezzi Gelati Eldorado | Anno 1982 - the 8Os database | il database degli anni '80