3d-tisk.cz
Konference 3D Trends 2018 představí vědecké a výzkumné projekty v oblasti aditivní výroby - 3D-tisk.cz
Technická univerzita v Liberci pořádá 1. a 2. listopadu třetí ročník odborné konference 3D Trends, která je věnována vědě a výzkumu v oblasti aditivní výroby a 3D skenování. Účastníci konference se seznámí s vědeckovýzkumnými projekty, které jsou realizovány na českých i zahraničních univerzitách. Vedle Liberce a brněnského VUT to budou mj. zástupci z New York …