296house.com
Kakedasu™会員一覧 | 一般社団法人ふくろうの会シェアハウス事業部
ソーシャルグッドやセーフティーネットを意識したシェアハウスのプロジェクト「Kakedasu™」の会員一覧