1lo.walbrzych.pl
E-SZKOŁA - I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu
„Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych” (numer projektu: RPDS.02.01.04-02-0027/16). Główny cel projektu: „Wspieranie rozwoju Gminy Wałbrzych poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (zwiększenie wykorzystania e‐usług publicznych). Realizacja celu jest możliwa poprzez wdrożenie, aktywizację i popularyzację elektronicznych usług publicznych jako zamiennego, wygodnego, szybszego i tańszego sposobu konsumpcji usług administracji samorządowej (w kanałach A2A, A2B iRead More