1lo.walbrzych.pl
Zawieszenie strajku - I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu
Po decyzji prezydium ZNP zawieszamy akcję protestacyjną w formie strajku. Zawieszamy, nie kończymy. Dalej pozostajemy w proteście przeciwko niszczeniu naszego zawodu – zawodu nauczyciela w Polsce. Działania rządu polskiego w okresie trwania strajku nacechowane były dążeniem do konfrontacji, brakiem dobrej woli i chęci nawiązania autentycznego dialogu ze strajkującymi. Towarzyszyła temu nachalna propaganda uprawiana przez mediaRead More