1kredi.net
Hayat Sigortasına Konu Olan Kişiler » 1Kredi
Hayat sigortasına konu olan kişiler; Sigortalı: Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi düzenlenen kişiye sigortalı Sigorta Ettiren: Sigortalı kişinin hayatını sigortalayıp prim ödeyen kişiye sigorta ettiren Lehtar: Sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte lehine sigorta yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi sonrasında