wwab.home.blog
Henry Cavill Durrell Conservation Group 1833 Avskaffelse av slaveri Act Å bli opphevet opprettet Palm Oil Farms
1833 Avskaffelse av slaveriloven ble opphevet. Denne alvorlige opphevelsen av en lov som stoppet slaveriet i 1833 i Storbritannia og koloniene som styret i Storbritannia skjedde, skjedde av Tony Bl…