wsna.ir
وزيري موفق با پياده نظامي از زنان - خبر ورزش زنان | وسنا
وزیری موفق با پیاده نظامی از زنان بهاره بهارفر از نوزدهم آبان سال ٩۵ که حساب کنیم هنوز یکسال از انتساب این وزیر تازه وارد شده به انتهای دولت یازدهم نمی گذرد که اکنون باید منتظر گرفتن رای اعتماد از کرسی نشینان مجلس اسلامی برای او در ابتدای دولت دوازدهم باشیم ، وزیری با کمتر …