wrzutnianocna.wordpress.com
Kontakt usunięty
Hello, dawnośmy się nie. Nadal się nie. Niedouczony kontekstowy search wypluwa holofiszkę i ot, całe spotkanie. Nawet nie postać kątem oka w mallu – zbiorkomie – sieci: tylko fiszka. Fo…