writervamumurali.wordpress.com
அணு ஆற்றலில் தன்னிறைவுக்கு உழைத்தவர்
இந்தியாவின் மின்னுற்பத்தியில் அணு ஆற்றல் முக்கிய ஆதாரமாக விளங்குகிறது. இதற்கான அடிப்படைப் பணிகளில் ஈடுபட்டு, அணுசக்தியில் நாட்டை தன்னிறைவு காணச் செய்தவர் அணுவியல் விஞ்ஞானி அனில் ககோட்கர். பர்வானி ம…