wp.me
Mapowanie strony
Mapowanie zasobów webaplikacji może zdradzić ważne informacje na temat drzewa i struktury katalogów aplikacji, tym samym ujawniając informacje o użytym oprogramowaniu, jego wersji, czy też wykorzystanym przy budowie języku programowania. Polega ono na zbudowaniu systematycznego widoku, który zazwyczaj w hierarchiczny sposób przedstawia z jakich danych zbudowana jest aplikacja WEB. Mapę... Continue reading →