wp.me
İSMAYIL BƏY QASPIRALININ ƏZİZ RUHUNA... - Bağımsız Haber
11 sentyabr Türk Dünyasını Öncül Simalarından İsmayıl Bəy Qaspıralının anım günüdür. Bu mümtaz şəxsiyyətin qaranlıqları aydınlatmaq adına elm,maarif cəbhəsində verdiyi çabalar,mübarizəsinin pozitiv gücü ölçüyəgəlməzdir.İsmayıl Bəy olmasaydı Türk Dünyasının tarixi inanın miskin görsənərdi. Çünki O bütün varlığıyla, ruhuyla, parlaq zəkasıyla,yılmayan mətin iradəsiylə miskin həyatı qəbul etmədi əksinə savadsızlığın, cəhalətin kor etdiyi qaranlıqları xoşbəxt gələcək qurmaq adına aydınladan …