wp.me
Matjaž Merkužič, poveljnik Gasilske zveze Domžale in Centra za zaščito in reševanje Domžale: "Gasilstvo je način življenja" - domžalec.si
V občini Domžale javno gasilsko službo izvajata Gasilska zveza Domžale, v okviru katere deluje 14 prostovoljnih društev, ter poklicna gasilska enota Center za zaščito in reševanje Domžale. Da bi se pobližje seznanili z obema organizacijama in delom, ki ga opravljata, smo se pogovarjali z Matjažem Merkužičem, ki v obeh organizacijah opravlja funkcijo poveljnika. Matjaž prihaja …